Каталогі і картатэкі

  • Каталогі

Уліковы каталог  знаходзіцца ў аддзеле камплектавання, апрацоўкі і арганізацыі адзінага фонду.  Уключае бібліяграфічныя запісы выданняў, якія знаходзяцца ў раённай і дзіцячай бібліятэках, а таксама ва ўсіх структурных падраздзяленнях раёна.

Сістэматычны каталог  маецца ў раённай і дзіцячай бібліятэках і ва ўсіх структурных падраздзяленнях раёна. Змяшчае бібліяграфічныя запісы ўсіх дакументаў, размешчаных па тэмах у адпаведнасці з Табліцамі бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК). Кожны раздзел мае свой індэкс. У сваю чаргу раздзелы дзеляцца на падраздзелы.

Алфавітны  каталог  маецца ў раённай і дзіцячай бібліятэках і ва ўсіх структурнаых падраздзяленнях раёна. Уключае ў сабе бібліяграфічныя апісанні кніг, брашур, ілюстрацый, нотных выданняў, электронных дакументаў, размешчаных у алфавітным парадку аўтараў і загалоўкаў. Выданні на беларускай мове выдзелены ў асобны рад.

  • Картатэкі

Сістэматычная картатэка артыкулаў уключае ў сабе бібліяграфічныя запісы артыкулаў з газет і часопісаў, зборнікаў. Універсальная па зместу раскрывае фонд перыёдыкі  бібліятэкі ў галіновым і тэматычным аспекце. Матэрыял размешчаны па “Табліцах бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі”.  Матэрыял размяшчаецца ў адваротнай храналогіі. Картатэку вядуць усе структурныя падраздзяленні раёна, Карэліцкая раённая і дзіцячая бібліятэкі. З 2003 бібліяграфічныя запісы прадастаўлены ў электронным выглядзе ў БД “Аналітыка”.

Краязнаўчая картатэка ўніверсальная па зместу. Уключае бібліяграфічныя апісанні кніг, артыкулаў з перыядычных выданняў, зборнікаў краязнаўчай тэматыкі, мясцовых дакументаў. Краязнаўчая картатэка ўключае выданні на беларускай і рускай мовах і максімальна поўна адлюстроўвае масіў краязнаўчых дакументаў аб Карэліцкім раёне. З 2003 бібліяграфічныя запісы прадастаўлены ў электронным выглядзе ў БД “Краязнаўства”.

ЭЛЕКТРОННЫЯ  РЭСУРСЫ

  • Электронны каталог.З 2003 года бібліятэка працуе ў  аўтаматызаваным рэжыме. Ён уключае ў сябе бібліяграфічныя запісы на новыя паступленні літаратуры па 3 раздзелах: “Кнігі”, “Аналітыка”, “Краязнаўства”. Каталог забяспечвае карыстальніку магчымасць здзейсніць пошук літаратуры па прозвішчу аўтара, назве твора, ключавому слову ці фразе. Доступ для карыстальнікаў да электроннага каталога здзяйсняецца з камп’ютараў структурных падраздзяленняў ГУК “Карэліцкая раённая бібліятэка” і на сайце ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка”.
  • Электронны банк данных «Эталон — WIN«.Важная роля ў абслугоўванні чытачоў належыць эталоннаму банку дадзеных прававой інфармацыі «ЭТАЛОН-WIN», які фарміруецца Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь і ўяўляе сабой паўнатэкставую інфармацыйна-пошукавую сістэму прававых актаў дзеючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь. У яе склад уваходзяць:

 

  • заканадаўчыя акты Рэспублікі Беларусь;
  • міжнародныя дагаворы (пагадненні, канвенцыі), удзельніцай якіх з’яўляецца Рэспубліка Беларусь;
  • дакументы Канстытуцыйнага Суда, Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь;
  • прававыя акты мясцовых Саветаў дэпутатаў, выканаўчых і распарадчых органаў;
  • заканадаўчыя акты Расійскай Федэрацыі.У банку дадзеных «Эталон WIN» інфармацыя сістэматычна абнаўляецца.

СПАСЫЛКІ:
Электронный каталог ГУК «Кореличскаяская районная библиотека»
Сводный электронный каталог библиотек Гродненской области
Сводный электронный каталог библиотек Беларуси